Pranagal w Radio Lublin

Artysta zaprasza w podróż śladami znakomitych polskich fotografików, którzy związani byli z
Lublinem i fotografowali go w tamtym czasie, takich jak Edward Hartwig, Jan Bułhak, czy też
Stanisław Jacek Magierski.

Odkrywa na nowo miejsca znane z mistrzowskich ujęć wybitnych twórców, odkrywa nieznane
zakamarki miasta. Odkrywa też na nowo szlachetne techniki fotograficzne, które nawiązują
nastroju i klimatu dwudziestolecia. Joanna Zętar napisała w katalogu wystawy: … Kontynuatorem
tradycji lubelskiej fotografii, szczególnie tej skupionej wokół idei piktorializmu miejskiego jest
Robert Pranagal. Artysta pracuje w tradycyjnej, szlachetnej, technice olejowej, która była
popularna w początkach XX wieku wśród piktorialistów. W wyniku procesu fotografowania i
czasochłonnego, ręcznego tworzenia odbitek osiąga niepowtarzalny efekt dzieła o cechach
malarskich bliskich idei piktorializmu. Z mgły, powidoku, szerokiej perspektywy wyłania się czarno-
biały klimatyczny obraz miasta. Lublina zawieszonego w czasie, pozornie odległego, a przy
bliższym oglądzie bliskiego i współczesnego …

Robert Pranagal

Miłośnik eksperymentu fotograficznego oraz technik szlachetnych i alternatywnych. Autor siedmiu
wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.
Zdobywca medali, wyróżnień i nagród na międzynarodowych salonach fotografii. Członek Związku
Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Uhonorowany tytułem
Wybitnego Artysty Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (E. FIAP), a także Medalem
Za Zasługi dla Fotografii Polskiej w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
(1918–2018) oraz Medalem 700-Lecia Miasta Lublin.