Unia Lubelska

Żywy obraz
(Tableau vivant)

W oktawie uroczystych obchodów 450 lecia podpisania Unii Lubelskiej wraz z Muzeum Lubelskim prezentujemy Żywy obraz Jana Matejki „Unia Lubelska” w klasztorze Dominikanów.

Przed obrazem pojawią się Katarzyna Habsburżanka w stroju zrekonstruowanym według obrazu Tycjana i król Zygmunt August, według stroju z obrazu Matejki. Identyfikacji postaci na obrazie, wyświetlanym specjalnej technice dokona Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego.

Żywy obraz (franc. Tableau vivant) – rekonstrukcja dzieła malarstwa lub rzeźby, tworzona przy udziale ludzi, przedstawiających postawą, ubiorem, mimiką daną scenę. Popularność żywych obrazów przypadała na wiek XIX i początek XX wieku. Odbywały się w domach prywatnych lub salach widowiskowych z udziałem amatorów lub aktorów zawodowych. Niekiedy w XIX wieku żywe obrazy stanowiły zakończenie sztuk teatralnych, gdy aktorzy nieruchomieli na tle opadającej kurtyny. Fotografie żywych obrazów były też rozpowszechniane w formie pocztówek. Pierwsze żywe obrazy przypisywane są Madame de Genlis (1746-1830), wychowawczyni dzieci księcia Orleanu. Korzystała przy tym z pomocy malarza Jacques-Louis Davida. Lady Emma Hamilton (1765-1815) pozowała, naśladując znane dzieła rzeźby i malarstwa.

Jean Sibelius skomponował poemat symfoniczny „Finlandia“ (1900) do cyklu żywych obrazów. W początku XX wieku sensację budziły inscenizacje obrazów mitologicznych z udziałem nagich aktorów. Sławę zdobyła wtedy niemiecka aktorka Olga Desmond (1890-1964). Obecnie do żywych obrazów nawiązują popularne żywe posągi, czyli występy zamaskowanych nieruchomych postaci na odwiedzanych przez turystów ulicach.

To rekonstrukcja dzieła malarstwa lub rzeźby, tworzona przy udziale ludzi, przedstawiających postawą, ubiorem, mimiką daną scenę. Popularność żywych obrazów przypadała na wiek XIX i początek XX wieku. Odbywały się w domach prywatnych lub salach widowiskowych z udziałem amatorów lub aktorów zawodowych. Niekiedy w XIX wieku żywe obrazy stanowiły zakończenie sztuk teatralnych, gdy aktorzy nieruchomieli na tle opadającej kurtyny. Fotografie żywych obrazów były też rozpowszechniane w formie pocztówek.

“unia facta est cum ducatus Lytwanie”

“Unia z Księstwem Litewskim stała się faktem” – głosi napis pozostawiony w Kaplicy Trójcy Świętej przez Piotra Jeżewskiego herbu Prus. Kaplica Trójcy Świętej świadkiem Unii Lubelskiej! Odwiedźcie zabytek w jubileuszowym roku, podczas Europejskiego Festiwalu Smaku.